Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Evropská unie - Projekt

Omezení provozu v době mimořádných opatření se netykají provozu

dětské skupiny, která bude dne 25. 5. 2020 otevřena v obvyklém

režimu.

 

V Praze dne 7. 5. 2020                                  Bc. Nina Vatolinová

                                                                           ředitelka MŠ

_____________________________________________________________________________

Rodiče, kteří budou chtít vystavit žádost o ošetřovné při péči o dítě, zasílejte žádost na e-mail MŠ: reditelna@msvybiralova968.cz 

 

Uveďte:

  • jméno a příjmení dítěte,
  • rodné číslo dítěte
  • třídu, kterou Vaše dítě navštěvuje

 

V nutných případech OČR  lze vyzvednout osobně v MŠ ve středu 25. 3. 2020                od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Žádost bude připravena již k vyzvednutí před vchodem do ředitelny (budova 968).

Ošetřovné lze vystavit zpětně.

 

V Praze dne 18.3.2020

___________________________________________________________________________ 

Od 18.3.2020 je přerušen provoz mateřských škol, zřizovaných Městskou části Praha 14, s výjimkou Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874.

Usnesení Rady MČ Praha 9

 

 

                                                                    
Logo projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětské skupiny

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

tímto Vám oznamujeme, že po dohodě se zřizovatelem dne 30. 6. 2020 dojde k ukončení provozu Dětské skupiny při mateřské škole Vybíralova 968. 

O letních prázdninách bude dětská skupina uzavřena, o této skutečnosti jste již byli informováni na schůzce rodičů             dne 17. 9. 2019

Od školního roku 2020/2021 v prostorách DS bude v provozu třída MŠ pro děti od dvou let.

 

V Praze 20. 2. 2020                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                      Bc. Nina Vatolinová

                                                                                                           Ředitelka MŠ

 _____________________________________________________________________________                 

 

Dětská skupina (DS) při Mateřské škole, Praha 9 - Černý Most Vybíralova 968 

Reg. číslo projektu: CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000630

Zahájení realizace projektu: 1. 7. 2018

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

 

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny pro děti od dvou let věku, do tří let věku. V městské části Praha 14 jsou provozovány dvě dětské skupiny - při MŠ Vybíralova 17 dětí a při MŠ Zelenečská 12 dětí.

Cílem projektu je prostřednictvím rozšíření kvalitní péče o děti přispět k vyšší zaměstnatelnosti rodičů, zejména na trhu práce často diskriminovaných matek s malými dětmi a umožnit cílové skupině lepší sladění pracovního rytmu s péčí o děti.

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020   

Den otevřených dveří v Dětské skupině bude probíhat ve stejný den jako v MŠ,

a to dne 15. 4. 2019 od 15.00 -do 16.00 hod. Zájemce o prohlídku DS prosíme se hlásit v budově s č. p. 968 v 15 hod. Děkujeme.

 

KDE: Mateřská škola Vybíralova 968, ředitelna (prostřední budova)                                                                               

 

KDY: pondělí 06. 05. 2019

ČAS:  od 09:00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.30 hodin 

Můžete si dopředu zarezervovat návštěvu v době zápisu do Dětské skupiny na určitý čas. V okénku Aktuality/Zápis pro školní rok 2019/2020 na den 6. 5. 2018

 

Dětská skupina (max. 17 dětí) určená pro děti ve věku od 2 do 3 let.

Odbornou péči o Vaše dítě zajistí zkušené a kvalifikované vychovatelky, které zaručují individuální přístup ke každému dítěti.                                                                         

 S sebou k zápisu:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • přihlášku do DS vyplněnou a potvrzenou od lékaře
  • potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP (pokud nemáte možnost si ji vytisknout, je možno vyzvednout v MŠ).

Potvrzení o zaměstnání/studiu/evidenci na ÚP ve výjimečných případech lze doložit po vydání předběžného rozhodnutí o přijetí dítěte do DS Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968.

S rodiči přijatých dětí bude následně uzavřena písemná Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Provoz DS: po – pá 7:00 – 16:00 hodin

Školné: 600,- Kč/měs.                                                                                                        Strava: 770,- Kč/měs., tj. 35,-Kč/den. Podmínky stravování jsou upraveny provozním řádem Jídelny a Výdejny, který je součástí provozního řádu DS.

 

Chod dětské skupiny se řídí platným Provozním řádem DS a Výchovným plánem péče o děti v DS.

Provozní řád DS

Plán výchovy a péče DS

                   

Přihlašovací formuláře:

Přihláška Dětská skupina Vybíralova 968

Potvrzení_podpořené_osoby

Smlouva DS