Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

 

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust.                 § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  v řízení o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2020/2021 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole     Vybíralova 968, Praha 9 - Černý Most uchazečů s tímto registračním  číslem:

 

Registrační číslo          Rozhodnuto                                

  

1.                                            přijat

2.                                            přijat

3.                                            přijat

4.                                            přijat

5.                                            přijat

6.                                            přijat

7.                                            přijat

8.                                            přijat

9.                                            přijat

10.                                          přijat

11.                                          přijat

12.                                          přijat

13.                                          přijat

14.                                          přijat

15.                                          přijat

16.                                          přijat

17.                                          přijat

18.                                          přijat

19.                                          přijat

20.                                          přijat

21.                                          přijat

22.                                          přijat

23.                                          přijat

24.                                          přijat

25.                                          přijat

                                        

27.                                          přijat

28.                                          přijat

29.                                          přijat

30.                                          přijat

 

32.                                          přijat

33.                                          přijat

34.                                          přijat

35.                                          přijat

36.                                          přijat

 

38.                                          přijat

39.                                          přijat

40.                                          přijat

41.                                          přijat

42.                                          přijat

43.                                          přijat

44.                                          přijat

45.                                          přijat

46.                                          přijat

 

48.                                          přijat

49.                                        nepřijat

50.                                          přijat

51.                                          přijat

52.                                          přijat

53.                                          přijat

54.                                          přijat

55.                                          přijat

56.                                          přijat

 

 57.                                           přijat

58.                                           přijat

59.                                           přijat

 

61.                                           přijat

62.                                           přijat

63.                                           přijat

64.                                           přijat

65.                                           přijat

66.                                           přijat

67.                                           přijat

 

 

V Praze dne 27.5.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 22. 05. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 22. 05. 2019 na webových stránkách školy www.msvybiralova968.cz .Tímto dnem začíná běžet  lhůta pro odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  Magistrátu Hlavního Města Prahy a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

                              kulaté razítko

Bc. Vatolinová Nina

                                                                                                                                                                                        ředitelka MŠ