Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vážení rodiče!

Z důvodu nutnosti dodržování zásad a doporučení ministerstva zdravotnictví k eliminaci rizik nakažení novým typem koronaviru je třeba přizpůsobit i organizaci blížícího se zápisu do mateřských škol.

Z tohoto důvodu Vám oznamujeme, že DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se měl uskutečnit 28. 4. 2020, se ruší. Rodiče si mohou prohlednout prostory MŠ na těchto webových stránkách v záložce O nás/Představujeme Vám Mateřskou školu.

Dle doporučení MŠMT budou zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat v květnu 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Více v přiloženém dokumentu:

„Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2020/2021 bez účasti dětí a rodičů

Dle doporučení MŠMT budou zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat v květnu 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Více v přiloženém dokumentu: „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021“.

Dokumenty k přijetí k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat distanční formou od 2. do 16. 5. 2020. 

 

JAK POSLAT! Z těchto tří způsobů si můžete vybrat pro Vás nejvhodnější variantu:

1. do datové schránky školy (ID: xqhkxwy)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)

3. poštou nebo vhozením do poštovní schránky na adrese Vybíralova 968 (vše    v podepsané obálce)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

CO POSLAT!

K zápisu bude potřeba zaslat:

 

1. Žádost o přijetí

2. Kopie očkovacího průkazu

3. Čestné prohlášení zákonných zástupců o místě pobytu a očkování

4. Evidenční list (bez lékařského potvrzení – doplní se později)

5. Přihláška ke stravování

6. Prohlášení o vzájemné shodě zákonných zástupců

7. Kopie rodného listu dítěte (stačí prostá, neověřená)

 

Místo trvalého bydliště dítěte bude ověřeno podle evidence obyvatel MČ Praha 14. Pokud nemáte trvalý pobyt na Praze 14, zašlete kopii nájemní smlouvy, příp. kopii jiného dokladu k ověření bydliště.

Pro cizince: kopii dokladu o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci        dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

 

 

Žádost o přijetí 2020_2021

Evidenční list dítěte

Přihláška ke stravování

Čestné prohlášení a očkování