Obsah

Co před grafmotorickým listem

Před každým grafomotorickým listem by si mělo dítě procvičit a uvolnit ruce, prsty. 

Např. Zakružte si rameny, zápěstími, pomačkejte vizuální citrón, hrajte na piano ( prsty položené na stole ( stůl je piano), a mohou se po jednom zvedat..). 

Zároveň samotný grafický prvek můžeme prvně třeba vymodelovat nebo kreslit prstem do mouky. 

Prvně prvek na pracovním listě obtáhneme prstem a pak teprve vezmeme tužku nebo pastelku. 

Při grafmotorických listech je důležité správné držení tužky (pastelky). Psací náčiní držíme 3 prsty, právě proto jsou nejvhodnější trojhranné tužky nebo pastelky. 

  • - jednu hranu drží palec, naproti je ukazováček
  • - třetí hranou je tužka položena na prostředníčku
  • - tužka leží v „postýlce" a směřuje k ramínku

Tužku držíme lehce, netlačíme. 

Správný úchop

Grafomotorika

Grafomotorika

Grafomotorika

Koordinace oko a ruka

Uvolnění ruky

 

Grafomorika

 

Grafomorika

 

Grafomorika

GrafomotorikaGrafomorikaGrafomotorikaGrafomorikaGrafomotorikaGrafomotorikaGrafomotorikaSmrkyGrafomotorikaGrafomotorikaZrakové vnímání, grafomotorikaSpojování čarGrafomotorikaSvislé čárygrafomotorika - horní oblouk

grafomotorika - spirála