Menu
Mateřská škola Vybíralova 968

Virtuální prohlídka školy ZDE

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2024/2025

Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  v řízení o žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2024/2025 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vybíralova 968, Praha 9 - Černý Most uchazečů s tímto registračním  číslem:

 

Registrační číslo          Rozhodnuto                                

  

1.                                            přijat

2.                                            přijat

3.                                            přijat

4.                                            přijat

5.                                            přijat

6.                                            přijat

7.                                            přijat

8.                                            přijat

9.                                            přijat

10.                                         přijat

11.                                          přijat

12.                                          přijat

13.                                          přijat

 

14.                                          přijat

15.                                          přijat

16.                                          přijat

17.                                          přijat

18.                                          přijat

19.                                          přijat

20.                                          přijat

21.                                          přijat

22.                                          přijat

23.                                          přijat

24.                                          přijat

25.                                          přijat

26.                                          přijat

27.                                          přijat

28.                                          přijat

28 a                                        přijat

29.                                          přijat

30.                                          přijat

31.                                          přijat

32.                                          přijat

33.                                          přijat

34.                                          přijat

35.                                          přijat

36.                                          přijat

37.                                          přijat

38.                                          přijat

39.                                          přijat

40.                                          přijat

41.                                          přijat

42.                                          přijat

43.                                          přijat

44.                                          nepřijat

45.                                          přijat

46.                                          přijat

47.                                          přijat

48.                                          přijat

49.                                          přijat

50.                                          přijat

51.                                          přijat

52.                                          přijat

53.                                          přijat

54.                                          přijat

55.                                         přijat

56.                                          přijat

 

 57.                                          přijat

58.                                           přijat

59.                                           přijat

60.                                           přijat

61.                                           přijat

62.                                           přijat

63.                                           přijat

64.                                           přijat

65.                                           přijat

66.                                           přijat

67.                                           přijat

68.                                           přijat

69.                                           přijat

70.                                           přijat

71.                                           přijat

72.                                           přijat

73.                                           přijat

74.                                           přijat

75.                                           přijat

76.                                           přijat

77.                                           přijat

78.                                           přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 28. 05. 2024 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 28. 05. 2024 na webových stránkách školy www.msvybiralova968.cz .Tímto dnem začíná běžet  lhůta pro odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k  Magistrátu Hlavního Města Prahy a to podáním učiněným u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.

 

    V Praze, dne 28. 5. 2024                                                      kulaté razítko

                                                                                               Bc. Vatolinová Nina

                                                                                                       ředitelka MŠ                                                                                                                                                                                         

                                        

                                             

Aktuality

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

nahoru

Projekty