Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2021/2022 bez účasti dětí a rodičů

Dle doporučení MŠMT budou zápisy k předškolnímu vzdělávání probíhat v květnu 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Dokumenty k přijetí k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat distanční formou od 2.5. do 16. 5. 2021.

 

JAK POSLAT:

-  poštou nebo vhozením do poštovní schránky na adrese Vybíralova 968 (vše v podepsané obálce)

 

 

CO POSLAT!

K zápisu bude potřeba zaslat:

 

1. Žádost o přijetí

2. Evidenční list ( s lékařským potvrzením o očkování dítěte)

3. Přihláška ke stravování

4. Kopie rodného listu dítěte (stačí prostá, neověřená)

Evidenční_list_dítěte (29.5 kB)

Přihlláška ke stravování (29.92 kB)

Žádost o přijetí 2021/2022 (27.39 kB)

 

Místo trvalého bydliště dítěte bude ověřeno podle evidence obyvatel MČ Praha 14. Pokud nemáte trvalý pobyt na Praze 14, zašlete kopii nájemní smlouvy, příp. kopii jiného dokladu k ověření bydliště.

 

Pro cizince: kopii dokladu o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.