Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ 2022/2023 bez účasti dětí a rodičů

Zápis do mateřské školy Vybíralova 968 bude probíhat od 2.5.2022 do 13.5.2022

Dokumenty k přijetí k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat distanční formou od 2.5. do 13. 5. 2022.

 

JAK POSLAT:

-  poštou nebo vhozením do poštovní schránky na adrese Vybíralova 968 (vše v podepsané obálce)

CO POSLAT!

K zápisu bude potřeba zaslat:

 1. Žádost o přijetí (prosíme tisknout oboustranně)

2. Evidenční list s lékařským potvrzením o očkování dítěte (prosíme tisknout oboustranně)

3. Přihláška ke stravování

4. Kopie rodného listu dítěte (stačí prostá, neověřená)

5. Kopie zdravotní kartičky dítěte

Evidenční_list_dítěte_2022-2023 (33.5 kB)

Přihlláška ke stravování (29.92 kB)

Žádost o přijetí 2022-2023.docx (27.38 kB)

 

Místo trvalého bydliště dítěte bude ověřeno podle evidence obyvatel MČ Praha 14. Pokud nemáte trvalý pobyt na Praze 14, zašlete kopii nájemní smlouvy, příp. kopii jiného dokladu k ověření bydliště.

 

Pro cizince už žijící v ČR: kopii dokladu o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Kritéria přijetí pro šk. rok 2022-2023 (20.42 kB)

 

Stanovení podmínek při podávání žádosti o přijetí 2022-2023 (1.99 MB)

 

Zápis pro cizince uprchlíky

K zápisu do MŠ v období od 2.5. do 13. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33, odst. 1, písmeno a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spadové oblasti. Pro tyto cizince-uprchlíky je určen termín zápisu (podání přihlášek) od 6.6.2022 do 10.6.2022

Zápis pro uprchlíky. (171.02 kB)

 

Kritéria - pro zápis dle LEX Ukrajina.docx (14.83 kB)
 

 

Dne 28. 6. 2022 v 16 hod. ve Žluté třídě v budově Vybíralova 968 se bude konat schůzka rodičů nově přijatých dětí, kde rodiče převezmou rozhodnutí o přijetí. Schůzka proběhne bez účasti dětí.