Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace k whistleblowingu

 

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října

2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), která byla

přijata dne 23. října 2019 a vstoupila v platnost dne 16. prosince 2019, je škola připravena

přijímat oznámení o možném protiprávním jednání nebo zneužití práva. Aktuálně je možné

oznámení podat prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, kde jsou k dispozici i bližší

informace týkající se dalšího vyřizování podaného oznámení.

Kontaktní osobou v rámci školy, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit,             

je Bc. Nina Vatolinová, ředitelka školy, e-mail: reditelna@msvybiralova968.cz,                       

telefon 724 973 898.