Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

LogoZákladní informace o provozu MŠ Vybíralova 968, Praha 9, detašovaných pracovišť Vybíralova 967 a Vybíralova 969

                       ve školním roce 2022/2023

 

Provozní doba: 6.30 – 17.00 h. Omlouvání nepřítomnosti

dítěte telefonicky nebo emailem do 8.00 h. (první den neomluvené dítě se počítá jako přítomné).

V době od 6:30 do 7:00 se děti z MŠ Vybíralova 968 scházejí na Modré třídě, z pracoviště Vybíralova 967 na  Modré "S" třídě a děti z pracoviště Vybíralova 969 na Modré "D" třídě. Od 7 hodin se již děti scházejí na svých třídách.

                                                             

Telefon do MŠ: 281 911 723, linky: Červená tř.: 26, Zelená tř.: 27, Modrá tř.: 24,

                                                           Žlutá tř.: 25

Mobil: Žlutá +Modrá tř.: 724239773, Červená + Zelená tř.: 777250011                          

           

Tel. pracoviště Vybíralova 967: Žlutá S tř: 14,Modrá S tř: 15, Zelená S: 16, Červená S: 17 , tř.: 281 911 722

Mobil: Žlutá S + Modrá S tř:739 341 921 , Zelená S + Červená S tř.: 739 341 920  730 528 539                          

           

 Tel. pracoviště Vybíralova 969: Modrá D + Červená D tř.: 281 912 291

 Mobil: Modrá D Červená D tř.:  605 202 772

 

IČ: 70884480

 

Platby pro školní rok 2022/20203

školné:600,- Kč- uhradit do 15. dne v měsíci převodem-na účet č.: 22236081/0100

stravné: děti 3-6 let – 50,- Kč/den

                děti s odkladem šk. doch. 6-7 let – 53,- Kč/den

Zálohovou měsíční platbu stravného ve výši 1100,- Kč platit převodem do 5. dne      

měsíce na účet č. 27-8855850277/0100. Děti s odkladem šk. docházky - měsíční platba 1166,- Kč

Vyúčtování stravného – 1 x /rok, v červenci.

Neuhrazení plateb je závažným důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Kontrola plateb školného – zást. řed. Jitka Šůrová., zást. řed. Jitka Kubíčková, DiS.

Kontrola plateb stravného – ved. šk. jídelny  Jaroslava Novotná tel. 281 911 723,                   e-mail: jidelna@msvybiralova968.cz

Roční platba na akce školy (divadla aj.): 1 500,- Kč – vybírájí třídní paní učitelky.