Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Ve školním roce 2020/2021 v MŠ Vybíralova 968 nabízíme

pro děti:

 

 

  • předpředplavecký kurz (pro předškoláky v 1. pololetí) v bazénu Hloubětín. Doprava spec. autobusem. Předškoláci mají přednost.

 

  • Čeština pro cizince.                                                                                                     Mateřská škola se účastní dvou projektů, v rámci kterých

      probíhají kroužky výuky češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem.

      Vedou kroužek naše paní učitelky Mgr. Lenka Benešová a Michaela Knilová. Děti 

      na tento kroužek není třeba přihlašovat. Paní učitelky si vybírají děti dle věku,

      od nejstarších.

  • Keramika                                                                                                                       

     Mateřská škola vlastní dvě keramické pece. Seznámení s modelováním s keramické 

     hlíny probíhá ve třídách v rámci Školního Vzdělávacího Programu a Třídních  

     Vzdělávacích Programů.