Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

V době přerušení provozu mohou rodiče pozastavit platby stravného a školného. Sledujte informace na těchto webových stránkách. Až se obnoví provoz MŠ, bude třeba platby co nejdříve obnovit.

                                                                                          Děkujeme

__________________________________________________

ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – vzhledem k současné situaci nebude v plánovaných termínech probíhat v žádné mateřské škole. O novém termínu budete včas informování prostřednictvím webových stránek MŠ.

__________________________________________________

Vážení rodiče,

protože MŠ vzhledem k opatření proti viru COVID 19 má přerušený provoz, dojde ke vrácení adekvátní částky školného 150 Kč/týden.

 

______________________________________________________________________________

Rodiče, kteří budou chtít vystavit žádost o ošetřovné při péči o dítě, zasílejte žádost na e-mail MŠ: reditelna@msvybiralova968.cz 

 

Uveďte:

 • jméno a příjmení dítěte,
 • rodné číslo dítěte
 • třídu, kterou Vaše dítě navštěvuje
 • nutnost poslat OČR elektronicky na e-mailovou adresu, pokud o to žádáte

 

V nutných případech OČR  lze vyzvednout osobně v MŠ ve středu 25. 3. 2020                od 11.00 hod. do 13.00 hod.

Žádost bude připravena již k vyzvednutí před vchodem do ředitelny (budova 968).

Ošetřovné lze vystavit zpětně.

 

V Praze dne 18.3.2020

_____________________________________________________________________________

Od 18.3.2020 je přerušen provoz mateřských škol, zřizovaných Městskou části       Praha 14, s výjimkou Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874.

Usnesení Rady MČ Praha 9

 

_____________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením spojeným s COVID 19 jsou všechny děti omluveny do odvolání z docházky a stravování.

______________________________________________________________________________

OMEZENÍ PROVOZU MŠ

MŠ zřizované MČ zůstávají s okamžitou platností v provozu pouze pro děti rodičů zajišťujících krizovou infrastrukturu státu a rodičů samoživitelů. Obojí za podmínky, že tito rodiče nemají žádnou jinou možnost, jak pečovat o dítě předškolního věku. Po zvážení všech okolností a dopadů a po projednání se všemi ředitelkami školek přijala Rada MČ toto usnesení na svém mimořádném jednání konaném dnes, tedy 14. 3. večer.

„Apeluji na všechny rodiče, aby školky využili skutečně jen v nezbytně nutných případech. Všichni zaměstnanci školek jsou připraveni zajistit maximální opatření k ochraně zdraví všech, které je pro nás vždy na prvním místě. Společně můžeme rizika rozšíření viru minimalizovat tím, že budeme zodpovědně chránit sebe i druhé a dodržovat všechna nařízená opatření. Prosíme pomozte nám v tom,“ vyzývá starosta Prahy 14 Mgr. Radek Vondra.

Důvody rozhodnutí a další upřesnění:

 • Školky slouží pro zajištění péče o děti rodičů, kteří si dobře uvědomují možná rizika a nemají žádnou jinou lepší možnost, jak péči zabezpečit.
 • MČ jako zřizovatel nemůže školky „zavřít“, může pouze omezení/uzavření DOPORUČIT. Konečné rozhodnutí bylo a je plně v pravomoci konkrétní ředitelky.
 • Rodiče NEMUSÍ dítě do školky posílat. I u předškolních dětí je možné dítě omluvit rodičem.
 • Školka vyjde individuálně vstříc jakémukoliv zaměstnanci, pokud se cítí ohrožen na zdraví.
 • K dnešnímu dni se NEHRADÍ rodičům „ošetřovné“ ani u uzavřených školek. To musí schválit stát a nyní pro školky schváleno není. To je také jeden z důvodů, proč MČ důkladně zvažovala doporučení omezení/uzavření provozu.

 

Děkujeme.

Usnesení

 

______________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

níže uvádíme informace od zřizovatele.

Doporučení zřizovatele

V Praze dne 13.3.2020

______________________________________________________________________________

Do mateřské školy nebudou v příštích dnech přijaty děti s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění – rýma, kašel! 

  13.3.2020                                                                               Děkujeme

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

 informujeme Vás, že mateřská škola Vybíralova 968 zůstává v provozu.

Vzhledem k tomu, že i zaměstnanci MŠ zůstávají se svými dětmi navštěvujícími základní školu doma, provoz MŠ bude omezen.

Tímto na Vás apelujeme, pokud zůstáváte doma se školákem, maminky na mateřské dovolené nebo máte možnost hlídání apod., ponechte své děti z MŠ doma.

Nahlaste prosím docházku svého dítěte učitelkám ve třídě.

O případných změnách Vás budeme informovat.

                                                                                 Děkujeme za pochopení

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

do odvolání se ruší všechny akce MŠ (divadla, aj).

Děkujeme za pochopení.

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

 

v rámci prevence rozšíření koronaviru průběžně řešíme následující opatření:

 • zákonný zástupce (rodič) při předávání dítěte do mateřské školy podepíše „Čestné prohlášení“, které dostane od učitelky ve své třídě.
 • učitelky denně ve třídách připomínají dětem ústně i názorně způsob a důležitost častého mytí rukou, nesahání si do úst, nosu či očí.
 • využívání a způsob používání jednorázových kapesníků při kýchání či smrkání
 • zvýšená hygienická opatření v prostorách mateřské školy (dezinfekce podlah, vybavení tříd, chodeb, časté větrání apod.)
 • v umývárnách je umístěno dezinfekční mýdlo

 

Tímto Vás prosíme o podporu při prevenci onemocnění (mytí rukou, hygienické návyky, strava aj.) a současně na Vás apelujeme; pokud je dítě nastydlé (kýchá, smrká, není mu dobře), neposílejte jej do kolektivu dětí.

 

                                                                                                                    Děkujeme

______________________________________________________________________________

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI

ČERVENCI A SRPNU

 

Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:

 

 1. 7. – 6. 7. a 24. 8. – 31. 8. MŠ UZAVŘENA bez možnosti umístit dítě v jiné mateřské škole

   

 • 7. - 17. 7.               MŠ Vybíralova
 • 20. – 31.7.              MŠ Jahodnice
 • 3. - 14. 8.               MŠ Obláček
 • 17. - 21. 8.             MŠ Hostavice

       

Zápis dětí k prázdninovému provozu proběhne dle rozpisu na uvedených mateřských školách.

 

MŠ Vybíralova

7. - 17.7.

MŠ Jahodnice

20. – 31.7.

MŠ Obláček

3. – 14.8.

MŠ Hostavice

17. – 21.8.

 

31.3. a 1.4.

 

8,30 – 12,00

13,00 – 16,30

 

31.3.

13,00 – 17,00

1.4.

13,00 – 16,00

 

 1. a 1.4.

 

      7,30 – 9,00

    13,00 – 17,00

 

 31.3.

10,00 – 17,00

1.4.

7,30 – 10,00

 

Děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě Žádosti podané přímo v mateřské škole, která provoz zajišťuje. V den zápisu se rodič dostaví osobně s vyplněnou Žádostí o přijetí k prázdninovému provozu a kopií Evidenčního listu, kterou si rodiče vyzvednou ve své kmenové MŠ. Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly v jejich kmenové škole. V případě naplněné kapacity bude o umístění dětí losováno.

 

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

 

vzhledem k nastalé situaci se šířícím se koronavirem Vás žádáme o součinnost a o zodpovědný přístup, zaručující v maximální míře ochranu zdraví dětí i pedagogů.

 

Pokud jste během jarních prázdnin navštívili se svými dětmi zasažený region (zasažené oblasti viz zejména https://www.mzv.cz/jnp/, http://www.mzcr.cz/, http://www.hygpraha.cz/), žádáme Vás o neprodlené oznámení této skutečnosti.

 

V případě, že jste pobývali ve virem zasažené oblasti a při jakémkoliv podezření z nákazy, byste měli kontaktovat ihned svého lékaře (nejlépe telefonicky), nebo se obrátit na epidemiologické centrum – kontakt:

 

Mgr. Romana Vanclová

Telefon: + 420 281 000 452

Mobilní telefon:+ 420 735 726 509 

Fax:+ 420 286 884 450

E-mail: romana.vanclova@hygpraha.cz

 

Dále postupujte tak, jak Vám bude doporučeno. Pokud necháte své dítě v rámci karantény doma, pak bude samozřejmě omluveno.

 

 

V Praze dne 2.3.2020                                           Bc. NIna Vatolinová, řed. MŠ

_____________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

tímto Vám oznamujeme, že po dohodě se zřizovatelem dne 30. 6. 2020 dojde k ukončení provozu Dětské skupiny při mateřské škole Vybíralova 968. 

O letních prázdninách bude dětská skupina uzavřena, o této skutečnosti jste již byli informováni na schůzce rodičů dne 17. 9. 2019

Od školního roku 2020/2021 v prostorách DS bude v provozu třída MŠ pro děti od dvou let.

 

V Praze 20. 2. 2020                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                               Bc. Nina Vatolinová

                                                                                                    Ředitelka MŠ

______________________________________________________________________________

Rodiče, mající zájem o letní provoz na jednotlivých mateřských školách, mohou přihlásit své děti na třídě u paní učitelek do 6. 3. 2020.

Vzhledem k velkému zájmu o letní provoz a omezeným kapacitám MŠ, lze přihlásit své dítě celkem na pět týdnů.

V Praze 10. 2. 2020                                                            Ředitelka MŠ

                                                                                       Bc. Nina Vatolinová

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že od 3. 2. 2020 během tři týdnu, v rámci projektu Erazmus naši mateřskou školu navštěvují studenti z Turecka, kteří se postupně zúčastní všech dopoledních činností ve všech budovách MŠ.

V Praze dne 5. 2. 2020                                                                   Kolektiv MŠ

______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

daváme Vám na vědomí, že o letních prázdninách 2020 zajišťovat provoz budou tyto mateřské školy:

1.7.- 3.7.2020              jsou všechny MŠ uzavřeny

7.7.- 17.7.2020            MŠ Vybíralova 968

20.7. - 31.7.2020         MŠ Jahodnice 

3.8. - 14.8.2020           MŠ Obláček (Šebelova)

17.8. - 21.8.                  MŠ Hostavice

24.8. - 31.8.2020          jsou všechny MŠ uzavřeny

Podrobnější informace dostanete včas.

V Praze dne 4.2.2020                                                                Ředitelka MŠ

______________________________________________________________________________

Pozor! Informace pro rodiče předškoláků.

Srdečně zveme všechny rodiče předškoláků na informativní schůzku před zápisem do 1. třídy s pedagogy ZŠ Vybíralova. Dozvíte se potřebné informace ohledně zápisu do ZŠ, výuky a spoustu dalších informací.

Schůzka se uskuteční dne 5. 2. 2020 v 16.00 hod. v budově Vybíralova 968 v Červené třídě.

V Praze dne 17. 1. 2020

______________________________________________________________________________

Informace pro rodiče předškoláčků:

od pondělí  3.2. 2020 je v předškolních třídách zkrácen odpolední odpočinek.

 

V čase od 13:40 do 14:15 hodin, probíhá na třídách kroužek

„PŘEDŠKOLÁČEK“ (příprava na základní školu).

 

Děti v tomto čase rozvíjejí:

 

 • řeč a komunikační dovednosti
 • logické myšlení, paměť, soustředění
 • sluchové, zrakové vnímání
 • hrubou, jemnou motoriku, grafomotoriku
 • sociální dovednosti, aj.

 

Předškoláci z Červené "D", Zelené a Zelené "S" tř. se budou účastnit kroužku v Modré "D", Červené a Červené "S" třídách.

 

V Praze 13.1.2020

______________________________________________________________________________

Průzkum předběžného zájmu

 

Nabízíme rodičům možnost logopedické depistáže (vyšetření) dětí

v MŠ. Logopedka vyšetří přihlášené dítě v prostorách školky a 

doporučí rodičům další postup, případně návštěvy logopedické

ordinace.

Cena vyšetření 200 Kč/1 dítě.

Pokud máte zájem o logopedickou depistáž pro svoje dítě, přihlaste se prosím v seznamu níže a 

to do pátku 24. 1. 2020.

 

V Praze 13. 1. 2020

_______________________________________________________________________________

TYDEN "NAŠÍ" KUCHYNĚ

Několik posledních let jsme v listopadu vždy vařili "Měsíc mazinárodní kuchyně".

Nyní jsme se rozhodli pro změnu. Proto v týdnu od 18.11 do 22.11.2019 uvaříme jídla národností dětí, které konkrétně naší školku navštěvují.

Jedná se o českou, slovenskou, ukrajinskou, čínskou a arabskou kuchyni. Jmenované děti jistě uvítají "známá" jídla a ostatní budou mít možnost ochutnat něco nového.

Věříme, že bude všem chutnat.

                                                                                        Vaše kuchařky.

______________________________________________________________________________

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

tímto Vás zveme na třídní schůzky, které se konají:

Kdy?: v úterý 17. 9. 2019

Kde?: ve své třídě

V kolik?: v 17:00

 

Prosíme přezuvky sebou. Účast dětí na schůzce není vhodná. Prosíme vyzvednout dítě před 17: 00 hodinou.

Na schůzce se bude vybírat příspěvek do klubu rodičů (KR) ve výši 1 200 Kč. Prosíme přesnou částku.

Těšíme se na Vás.

______________________________________________________________________________________________________

Informace pro rodiče dětí přihlášených na kurz předplavecké výchovy

Termín: 10. 9. 2019 - 28. 1. 2020

Počet lekcí: 18

Místo: Plavecký areál Hloubětín

Čas: každé úterý od 9:30 - 10: 15 hodin

(dítě musí být v MŠ nejpozději v 7: 45 hodin - ranní svačina)

Cena: 2 574 Kč za dítě

 

Žádáme o zaplacení částky za plavecký kurz nejpozději do pátku 20. 9. 2019. 

Seznam věcí na plavání

 • Plavky
 • Osuška
 • Boty pro přesun k bazénu (např. gumové pantofle)
 • Koupací čepice (vpředu vhodné označit jménem dítěte pro paní plavčici)
 • Lahev s pitím
 • Igelitová taška na mokré plavky, ručník
 • Velká igelitová taška na boty (ve kterých dítě chodí venku)

Vše prosím podepiště a připravte dítěti do batohu.

V den plavání dostávají děti, které chodí na plavání, ranní svačinu dříve než ostatní kamarádi. V MŠ snědí část svačiny (houska, rohlík, chléb, apod.) a vypijí nápoj.

Druhou část svačiny – ovoce (jablko) vezeme s sebou do Hloubětína a plaváčci si ho snědí po ukončení lekce plavání.

Jako ovoce v tento den volíme právě jablko z důvodu všeobecné obliby tohoto ovoce, a také z hygienických, praktických a provozních důvodů.

______________________________________________________________________________________________________

 

Barevná je naše školka,

těší se sem kluk i holka.

Zábavy je tu dost,

vše děláme pro radost.

Učíme se, tvoříme,

hrajeme si, cvičíme.

Pojď si s námi nejen  hrát,

 barevný svět je třeba znát.

____________________________________________________________________________________________________________________

Co do školky?

Co potřebuji do mateřské školy?

 • bačkory (ne pantofle a crocsky),
 • oblečení na pobyt venku, které mohou děti zamazat (např. starší tepláky),
 • náhradní oblečení na převlečení (triko, tepláky, spodní prádlo),
 • pyžamo, noční košilku,
 • pláštěnku (chodíme ven, i když jemně prší),
 • kopii kartičky pojišťovny.

 

VŠE PROSÍM  PODEPIŠTE.

______________________________________________________________________________

 

 

Oznámení ředitelky mateřské školy

 

 

 

Tímto oznamuji, že na základě zvyšování cen potravin dojde v mateřské škole Vybíralova 968 k navýšení cen stravného.

Od 1. 9. 2019 se tedy zvýší ceny stravného: na 40,- Kč /den (děti 1-6 let),          
a na 
43,- Kč/den (děti s odkladem školní docházky narozené do 31. 8. 2013).


Žádám proto rodiče, aby od 1. 9. 2019 změnili své trvalé příkazy v bance na částku 880,- Kč/měs., rodiče dětí s odkladem školní docházky na částku 946,- Kč/měs.

 

V Praze, dne 16. 5. 2019                                Bc. Nina Vatolinová – řed. MŠ

______________________________________________________________________________