Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Internetové schůzky rodičů 2020.

Vzhledem k situaci s Covid-19, se letos obvyklé třídní rodičovské schůzky nebudou konat. Níže (viz. odkaz) Vám nabízíme zápis toho, co bychom Vám potřebovali sdělit. Žádáme rodiče, aby se s internetovými schůzkami seznámili a stvrdily toto svým podpisem u třídních učitelek.

Děkujeme.

 

Internetová schůzka rodičů 2020

__________________________________________________________

Nové interaktivní tabule v Zelené, Zelené "S" a Červené "D" třídě

V rámci rozvoje dětí, nejen v oblasti moderních technologií, byly pořízeny do dalších tříd interaktivní tabule.

zelená s

 

 

___________________________________________________________

Informace pro děti přihlášených do předplavecké výchovy (plavání)

Termín: 8. 09. 2020 – 19. 01. 2021 

Počet lekcí: 18

Místo: Plavecký areál Hloubětín

Čas: každé úterý od 9:30 – 10:15 hod.

(dítě musí být v MŠ nejdéle v 7:45 hod. – ranní svačina)

Prosíme připravte dítěti tyto věci na plavání do BATOHU (Nedávat igelitovou tašku!)

1. Plavky

2. Mýdlo

3. Osuška (musí být v igelitové tašce)

4. Boty do bazénu

5. Pevnou koupací čepici

6. Láhev s pitím (250 – 300 ml)

 

Vše prosím podepsat!

______________________________________________________________________________

Informace k provozu MŠ

Provoz MŠ je od 6:30 do 17. hodin. Příchod dětí je od 6:30 do 8:00 hodin. Doporučujeme přivádět děti ze Žlutých tříd od 7 hodin. (Provoz Žlutých tříd je od 7 hodin do 16 hodin). 

Provoz třídy Sluníčka je od 7 hodin do 16 hodin.

Žluté třídy a třída Sluníčka v rámci adaptace dětí mají prvních 14 dní pouze dopolední provoz. Děti odcházejí po obědě domů.

Zároveň prosíme, abyste dětem připravili oblečení na ven dle počasí (nepromokavé boty, bundu). Chodíme ven téměř za každého počasí.

V případě hezkého počasí se bude odpoledne chodit na zahradu, přineste prosím dětem batoh, do kterého si dají věci, které potřebují domů. (Mladším dětem můžete věci domů nechat již v batohu).

Seznamte se prosím se školním řádem MŠ (v šatnách jednotlivých tříd, na webových stránkách).

Děkujeme.

______________________________________________________________________________

Informace k provozu MŠ v rámci preventivních opatření

Vážení rodiče,

žádáme Vás o spolupráci při dodržování těchto preventivních opatření.

 • Do MŠ přivádí dítě pouze 1 dospělá osoba.
 • V šatnách se vždy pohybují pouze 4 dospělé osoby, ve třídě Sluníčka pouze 2 dospělé osoby  (z důvodu menšího prostoru šaten).
 • Ve vnitřních prostorách i na školní zahradě musí mít rodič zakryté dýchací cesty rouškou či šátkem, šálou. Při vstupu do MŠ použijte dezinfekci.
 • Rodič nevstupuje do třídy. Dítě je předáno pedagogickému pracovníkovi v umývárně a ihned si pečlivě umyje ruce (Červená a Zelená třída). Děti ze Žlutých a Modrých tříd jsou předávány na prahu tříd. Prosím neprodlužujte loučení.
 • Do mateřské školy nenoste vlastní plyšové ani jiné hračky. Pokud dítě pobyt v MŠ bez plyšové hračky nezvládne, je možné přinést vypraného plyšáka. Plyšová hračka, ale zůstane v MŠ a dítě si ji odnese vyprat na konci týdne s pyžamem.
 • Doneste dítěti do šatny jednu vypranou roušku v sáčku (označenou jménem).
 • Dítě s projevy nemoci (kašel, rýma,…) do MŠ nebude přijato.
 • V případě že se u dítěte vyskytne během dne projev infekčního onemocnění (teplota vyšší než 37, kašel,…) bude do MŠ opět přijato s potvrzením od lékaře.
 • V případě alergie (kašel,…) dítěte je nutné lékařské potvrzení.

 

Děkujeme za spolupráci.