Menu
Mateřská škola Vybíralova 968

Virtuální prohlídka školy ZDE

Zápis dětí pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Vybíralova 968 pro školní rok   2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Vybíralova 968 stanovila po dohodě se zřizovatelem, městskou částí Praha 14, v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

Zápis dětí do mateřské školy (příjem vyplněných formulářů) proběhne ve dnech                         2. 5. a 6. 5. 2024 od 08.30 do 11.30 hodin a od 12.30 do 16.30 hod. v ředitelně Mateřské školy Vybíralova 968 (prostřední budova č. p. 968).

  • Můžete si rezervovat termín návštěvy zde...

Žádost o přijetí 2024/2025 Typ: DOCX dokument, Velikost: 27.07 kB , Evidenční list (297.43 kB) (tiskněte prosím oboustranně = 1 list) a Přihláška ke stravování jsou zde zveřejněna a zákonní zástupci dítěte si je mohou stáhnout z internetových stránek mateřské školy a vytisknout. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v mateřské škole také v den otevřených dveří 17. 4. 2024 (15.00 - 16.00 hod.)

Předem vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list (vyplněný a lékařem potvrzený)  a Přihlášku ke stravování  odevzdá zákonný zástupce v den zápisu.

  • u zápisu zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
  • v případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
  • u cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na internetových stránkách a na dveřích školy pod registračními čísly.

Vydávání rozhodnutí - 30. 5. 2024 na schůzce s rodiči nově přijatých dětí v 16.00 hodin ve Žluté třídě v budově č. p. 968. Rodiče osobně převezmou rozhodnutí  a podepíší převzetí.

Pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 stanovuje ředitelka mateřské školy Vybíralova 968, Praha 9 – Černý Most tato kritéria:

 1. Dovršení  5 let věku k 31. 8. 2024 s bydlištěm na Praze 14

 2. Dovršení  4 let věku k 31. 8. 2024 s bydlištěm na Praze 14

 3. Dovršení  3 let věku k 31. 8. 2024 s bydlištěm na Praze 14

4.  Třída "Sluníčka" - dovršení  2 let věku k 31. 8. 2024 s bydlištěm na Praze 14 (v případě velkého zájmu od nejstaršího)

Poznámky:

  • Splňují-li všechny děti stanovené podmínky, rozhoduje věk dítěte od nejstaršího
  • V případě volné kapacity MŠ lze přijmout dítě, které dovrší 3 roky k 31. 12. 2024
  • V případě volné kapacity lze přijmout i dítě, které nemá bydliště na Praze 14                      

V případě nevyhovění žádosti, může být zákonnému zástupci dítěte nabídnuta MŠ

na území  MČ Praha 14 s volnou kapacitou.

V Praze, dne 19. 02. 2024              

                                                                           Bc. Nina Vatolinová - ředitelka MŠ 

Aktuality

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

nahoru

Projekty